โปรโมชั่น

โปรโมชั่น3

 

โปรโมชั่น3

 

รากฟันเทียม  Dental Implant

ราคาเริ่มต้นที่ 29,000 บาท (ครอบฟันบนรากฟันเทียมเริ่มต้นที่ 6,000 )  รวมเบ็ดเสร็จ 1 ซี่ 35,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

การชำระเงินสด สามารถแบ่งผ่อนชำระได้ 2 แบบ
0% นาน 6 เดือน

ผ่อนชำระแบบที่ 1
ชำระครั้งแรก 10,000 บ.
ชำระครั้งต่อไป 5,000 บ. 5 เดือน

ผ่อนชำระแบบที่ 2
ชำระครั้งแรก 15,000 บ.
ชำระครั้งต่อไป 4,000 บ. 5 เดือน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
0.8 % นาน 10 เดือน เฉลี่ยเพียงเดือนละ 3,780 บาทเท่านั้น!!