บริการและค่ารักษา


อุดฟัน

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

อุดฟัน
เริ่มต้น 500 - 1,500 บาทต่อซี่

อุดฟันหน้าหัก,ปิดช่องว่าง
เริ่มต้น 700 - 1,000 บาทต่อซี่

เคลือบหลุมร่องฟัน
เริ่มต้น 300-500 บาทต่อซี่

เคลือบฟลูออไรด์
เริ่มต้น 400 บาทต่อครั้ง


รักษาเหงือก

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

ขูดหินปูน
500 - 1,000 บาทต่อครั้ง

เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก
500 - 1,000 บาทต่อครั้ง


ถอนฟัน

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

ถอนฟันน้ำนม
เริ่มต้น 400 - 500 บาทต่อซี่

ถอนฟัน
เริ่มต้น 500 - 1,000 บาทต่อซี่

ถอน,ผ่าฟันคุด
เริ่มต้น 800 - 4,000 บาทต่อซี่


รักษารากฟัน

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

ฟันน้ำนม
เริ่มต้น 1,500-2,000 บาทต่อซี่

ฟันหน้า
เริ่มต้น 4,000 - 5,000 บาทต่อซี่

ฟันกรามน้อย
เริ่มต้น 6,000 - 7,000 บาทต่อซี่

ฟันกรามใหญ่
เริ่มต้น 8,000 - 10,000 บาทต่อซี่


ฟันปลอมถอดได้

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

ฐานพลาสติก
เริ่มต้น 1000 บาท (ซี่ต่อไป ซี่ละ 300 บาท, ตะขอ ตัวละ 100 บาท)

ฐานโลหะ
เริ่มต้น 6,000 บาท, ฟันซี่ละ 300 บาท

ฐานยืดหยุ่น
เริ่มต้น 4,000 บาท, ฟันซี่ละ 300 บาท

สะพานฟันแบบถอดได้
เริ่มต้น 4,000 บาท, ฟันซี่ละ 300 บาท

ฟันปลอมทั้งปาก
เริ่มต้น 5,000 - 10,000 บาทต่อชิ้น

ซ่อม, เติมฟันปลอม
เริ่มต้น 500 บาท


ครอบฟัน

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

ครอบฟันโลหะผสมทอง
15,000 บาทต่อซี่

ครอบฟันชั่วคราว
1,000 บาทต่อซี่

ครอบฟันโลหะ
7,000 - 10,000 บาทต่อซี่

ครอบฟันเซรามิกล้วน
12,000 - 15,000 บาทต่อซี่

เคลือบฟันเทียมคอมโพสิท
2,000 - 4,000 บาทต่อซี่

เคลือบฟันเทียมเซรามิก
8,000 - 10,000 บาทต่อซี่

เดือยฟัน
3,000 - 4,000 บาทต่อซี่


รากฟันเทียม

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

รากฟันเทียมตัวใหญ่ THAI,KOREA
เริ่มต้น 30,000 บาทต่อซี่

รากฟันเทียมตัวเล็ก
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อซี่

รากฟันเทียมตัวใหญ่ USA,EUROPE
เริ่มต้น 60,000 บาทต่อซี่

ปลูกกระดูก
เริ่มต้น 7,000 บาท


จัดฟัน

**การรักษาทุกรายการสามารถสอบถามราคาได้ก่อนทำการรักษา**

ค่าใช้จ่ายบริการ

จัดฟันแบบรัดยาง
เริ่มต้น 32,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา)

จัดฟันแบบ self-ligate
เริ่มต้น 60,000 บาท

จัดฟันแบบใส
เริ่มต้น 30,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟัน
2,000 บาทต่อชิ้น

เครื่องมือกันช่องว่าง
2,000 บาทต่อชิ้น

ฟอกสีฟันที่บ้าน
2,900 บาท

นวมฟัน
2,000 บาทต่อชิ้น

เอ็กซเรย์ในช่องปาก
100 ต่อฟิล์ม

ฟอกสีฟันที่คลินิก
5,000 บาท ต่อครั้ง