โปรโมชั่น

โปรโมชั่น3

รากฟันเทียม ราคาถูก!!

25/08/2015

โปรโมชั่น2

รากฟันเทียมขนาดเล็ก(สำหรับรองรับฟันปลอมถอดได้) Mini Implant

04/08/2015

โปรโมชั่น1

จัดฟัน (เคสปกติ ใช้เวลาประมาณ 2ปี- 2ปีครึ่ง)

04/08/2015