นานาน่ารู้

รากฟันเทียม (Dental Implant)

ทันตกรรมรากฟันเทียม

คือ วิทยาการใหม่ที่คิดค้นวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียม ที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน   ฝังลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับเป็นหลักยึดฟันปลอม และรองรับแรงบดเคี้ยวจากฟันปลอมสู่รากฟันเทียม

 

คำอธิบาย: gg-150x150.png

 

 

 

 

 

 

 

รากเทียมมีองค์ประกอบดังนี้

 

 
  คำอธิบาย: 1.png


1.ตัวรากฟันเทียม (Fixture/Implant) ทำจากวัสดุไทเทเนียม ออกแบบให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ซึ่งได้รับการวิจัยว่าไมก่อให้เกิด อันตรายต่อร่างกาย

 

2. หลักยึดฟันปลอม (Abutment) ทำจากวัสดุไทเทเนียม สวมยึดต่อกับรากฟันเทียมทำหน้าที่เป็นหลักยึดของฟันปลอม

 3. ฟันปลอม หรือ ครอบฟัน ( Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนเหงือกซึ่งสวมทับบน Abutment มีรูปร่างลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ใช้บดเคี้ยว

ขั้นตอนการทำรากเทียม

-ขั้นตอนแรก การวางแผนการรักษา ปรึกษา
- ตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ ตรวจสภาพช่องปาก ร่วมกับการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน 
- ถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ เพื่อประเมินดูสภาพฟันและปริมาณกระดูกที่จะรองรับรากฟันเทียม

ขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากเทียม
-การผ่าตัดฝังรากเทียมจะทำร่วมกับการฉีดยาชา
-ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้านศัลยกรรมฝังรากเทียม เจาะกระดูกขากรรไกรบริเวณตำแหน่งที่จะทำการฝังรากเทียม
-ในกรณีที่กระดูกไม่เพียงพอ เช่น บางหรือเล็กเกินที่จะรองรับรากฟันเทียม ทันตแพทย์อาจจะต้องทำการปลูกกระดูกเพื่อเพิ่มปริมาณกระดูกก่อนทำการฝังรากเทียม                                                                                                                               

 

     การพิมพ์ปากเพื่อสร้างฟันปลอม
-หลังจากฝังรากเทียมในกระดูกแล้ว รอเวลาประมาณ 3-6 เดือนเพื่อรอให้เซลล์กระดูกประสานยึดติดกับพื้นผิวรากเทียม
-เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นแล้วจะนัดมาตรวจดูและทันตแพทย์จะใส่อุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเหงือกให้มีความป่องที่สวยงามเหมือนธรรมชาติเพื่อรองรับฟันครอบ ทิ้งไว้1-2 สัปดาห์
-ทันตแพทย์จะนัดมาพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟันนอกช่องปากดูตำแหน่งรากฟันเทียม เพื่อเตรียมสร้างฟันปลอมขั้นต่อไป
     ใส่ฟันปลอม หลังจากใส่ฟันปลอมควรกลับไปตรวจเช็คตามที่ทันตแพทย์นัดหมาย

คำอธิบาย: 2.png

 

 

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม 

• มีลักษณะที่สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ เพิ่มความมั่นใจในการยิ้ม พูดคุย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• กรณีทำเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่แล้วต้องกรอฟันธรรมชาติข้างเคียงเพื่อทำฟันปลอมแบบสะพานฟันติดแน่น เมื่อทำรากฟันเทียมไม่จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันธรรมชาติ
• กรณีทำเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้การทำรากฟันเทียมจะช่วยในการยึดติดของฟันปลอมได้กระชับแน่นขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
• ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว ทำให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้น ใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
• บูรณะโครงสร้างของใบหน้า ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
• รู้สึกสบายใกล้เคียงฟันธรรมชาติเดิม

การดูแลรักษาหลังทำรากฟันเทียม

      ดูแลรักษามีความสำคัญเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ ควรใช้ไหมขัดฟันและปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์   ควรกลับมาตรวจเช็ค หลังการทำรากฟันเทียม 1 เดือน 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ตามที่นัดหมาย