โปรโมชั่น

โปรโมชั่น2

รากฟันเทียมขนาดเล็ก  Mini Implant

ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

การชำระเงินสด สามารถแบ่งผ่อนชำระได้ 2 แบบ
0% นาน 6 เดือน

ผ่อนชำระแบบที่ 1
ชำระครั้งแรก 5,000 บ.
ชำระครั้งต่อไป 3,000 บ. 5 เดือน

ผ่อนชำระแบบที่ 2
ชำระครั้งแรก 10,000 บ.
ชำระครั้งต่อไป 2,000 บ. 5 เดือน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
0.8 % นาน 10 เดือน เฉลี่ยเพียงเดือนละ 2,160 บาทเท่านั้น!!